Praktisk info

Her kan du lese litt praktisk informasjon
om legekontoret.

Aktuelt

Her finner du våre siste nyheter og
aktuelle saker.

Kontakt

Kontaktinformasjon og kart
for å finne frem til oss.

Velkommen til St. Olav Medisinske

Velkommen til vår hjemmeside. Du kan kontakte oss direkte via denne siden. Kontoret er en fastlegepraksis med fem fastlegehjemler, 4 helsesekretærer, en kiropraktor og en massasjeterapeut. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 22 03 34 44, svar på blodprøver finner du på www.furstpasient.no

Pasienter oppfordres til å bruke e-konsultasjon fremfor telefon. Telefontid fra kl 08:15-10:00 er for hastetimer.

Laboratoriet er åpent fra mandag-torsdag kl 08:30-12:00 og 12:40- 1500. Fredager fra kl 08:30-12:00 og fra 12:40- 1400.

Mandager er laboratoriet stengt for drop-in pasienter.

Vi minner også om at e-konsultasjon på kveldstid og i helger utløser en kveldtakst fra kl 16:00- 08:00 . Svartiden på e-konsultasjoner og resepter er 5 dager.

Timebestilling hos massasjeterapeut Roy Jonasson gjør du via www.stolav.onlinebooq.net

Timebestilling hos kiropraktor Roald Eide kan gjøres via telefon nr: 41616461. Mandager jobber han på st olavsgate 3c 0165 Oslo fra kl 08:00-12:00. Tirsdag- fredag holder han til på Vika fysikalske senter. Timebestilling for Vika fysikalske kan gjøres via hjemmesiden deres.

Vika Fysikalske

Fra 01.05.2023 er det ikke lenger mulig å sende oss mail. Fastlegen kan nåes via helsenorge.no

På grunn av lite bemanning er det desverre ikke mulig å ta telefonen. Vennligst ta kontakt via helsenorge.

Åpningstider

TelefontidÅpningstider
Mandag8.15-10.00 14.00-15.3008.00 -16.00
Tirsdag8.15-10.00 14.00-15.30 08:00- 16:00
Onsdag8.15-10.00 14.00-15.3008.00 – 16.00
Torsdag8.15-10.00 14.00-15.3008.00 – 16.00
Fredag8.15-10.00 14.00-15.3008.00 – 16.00

For å bestille øyeblikkelighjelp-time samme dag ring kl 0815. Det vil i tidsrommet 0815 – 1000 være høyt trykk på telefonen, ring etter kl 1400 for henvendelser som ikke haster.

Vær oppmerksom på midlertidige avvik i telefontid f eks i forbindelse med ferier og sykdom.

Laboratoriet er åpent mandag-torsdag fra 08.15-12.00 og fra 12.40-15.00. Fredager fra 08.15-12.00 og fra 12.40-14.00

Laboratoriet er stengt for drop-in på mandager.

Lunsj fra 12.00- 12.40

Jens Bünemann de Besche

Jens Bünemann de Besche

Spesialist i allmennmedisin

Etter 37 år som fastlege i St. Hanshaugen Bydel takker Jens De Besche alle pasienter og kollegaer og ikke minst alle kjære medarbeidere på St. Olav medisinske for godt samarbeid og går over i pensjonistenes rekker. Per 1. mars 2024 vil Dr. Randi Birgitte Berg betjene pasientlisten til Dr. De Besche

Finn Gunnar strekerud

Finn Gunnar Strekerud

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i allmennmedisin og idrettslege NIMF
Finn Strekerud er utdannet i Oslo. Han hadde sin turnustjeneste i Lærdal og Årdal. Han har i flere år jobbet  på ulike indremedisinske avdelinger på Aker sykehus / Oslo Universitetssykehus  (hjerte, lunge, mage/ tarm, geriatri) . Han har også jobbet som lege i Forsvaret. 
Han har vært idrettslege for Vålerengas fotballs A lag i mange år. 
Finn Strekerud samarbeider med LIS lege Ida Svalstuen om pasientene på fastlegelisten. 

Trond Helge Orlin

Trond Helge Orlin

Spesialist i allmennmedisin

Turnustjeneste v Rjukan sykehus (1994-1995), distriksturnus og påfølgende variert legetjeneste og sykehjemslege i Tinn kommune til spesialist i allmennmedisin fra 2001. Jobbet ved Aker sykehus- geriatrisk avdeling- samt Innherred sykehus Levanger, psykiatrisk avdeling.  Allmennpraktiserende i Oslo fra 2000.

 Hans Arnkværn

Hans Arnkværn

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i allmennmedisin.
Utdannet ved Universitetet i Oslo.
Jobbet som fastlege på Årnes Legesenter, Fet Legesenter og Kløfta Legesenter.
Han har tidligere jobbet på Ullevål sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hamar sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet, Sanderud sykehus, og på skadelegevakten i Oslo.

 Henrik Lind

Henrik Lind

Spesialist i allmennmedisin

Bred allmennmedisinsk erfaring. Startet hos oss 1.oktober 2018
Utdannet i Gdansk Medical university.
Gjennomført turnustjenesten i Sverige
Jobbet som kirurg i Sverige og jobbet i 4 år som fastlege i Sarpsborg.

Navn

Roald Eide

Kiropraktor

Erfaren kiropraktor som behandler og utreder plager i muskel/skjelett og bevegelsesapparat. Bruker en del instrument assistert analyse og behandlingsapparat. Skånsom/effektiv og smertefri behandling. Har avtale med de fleste forsikringsselskap.

Roy Jonasson

Roy Jonasson

Massasje terapeut

Massasjeterapeut Roy Jonasson har lang erfaring og komplementerer vårt behandlingstilbud innen muskel-og skjelettlidelser og samarbeider med de andre behandlerne i senteret

Nora Vallander
Lill Ingrid Gundersen

Helsesekretær

Ellen Ziesler Thorstensen

Helsesekretær

Noshin Khan

Helsesekretær

Marica Aisaka Eckmann

Marica Aisaka Eckmann

Helsesekretær