Jens Bünemann de Besche

Jens Bünemann de Besche

Spesialist i allmennmedisin

Etter 37 år som fastlege i St. Hanshaugen Bydel takker Jens De Besche alle pasienter og kollegaer og ikke minst alle kjære medarbeidere på St. Olav medisinske for godt samarbeid og går over i pensjonistenes rekker. Per 1. mars 2024 vil Dr. Randi Birgitte Berg betjene pasientlisten til Dr. De Besche

Finn Gunnar strekerud

Finn Gunnar Strekerud

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i allmennmedisin og idrettslege NIMF
Finn Strekerud er utdannet i Oslo. Han hadde sin turnustjeneste i Lærdal og Årdal. Han har i flere år jobbet  på ulike indremedisinske avdelinger på Aker sykehus / Oslo Universitetssykehus  (hjerte, lunge, mage/ tarm, geriatri) . Han har også jobbet som lege i Forsvaret. 
Han har vært idrettslege for Vålerengas fotballs A lag i mange år. 
Finn Strekerud samarbeider med LIS lege Ida Svalstuen om pasientene på fastlegelisten. 

Trond Helge Orlin

Trond Helge Orlin

Spesialist i allmennmedisin

Turnustjeneste v Rjukan sykehus (1994-1995), distriksturnus og påfølgende variert legetjeneste og sykehjemslege i Tinn kommune til spesialist i allmennmedisin fra 2001. Jobbet ved Aker sykehus- geriatrisk avdeling- samt Innherred sykehus Levanger, psykiatrisk avdeling.  Allmennpraktiserende i Oslo fra 2000.

 Hans Arnkværn

Hans Arnkværn

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i allmennmedisin.
Utdannet ved Universitetet i Oslo.
Jobbet som fastlege på Årnes Legesenter, Fet Legesenter og Kløfta Legesenter.
Han har tidligere jobbet på Ullevål sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hamar sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet, Sanderud sykehus, og på skadelegevakten i Oslo.

 Henrik Lind

Henrik Lind

Spesialist i allmennmedisin

Bred allmennmedisinsk erfaring. Startet hos oss 1.oktober 2018
Utdannet i Gdansk Medical university.
Gjennomført turnustjenesten i Sverige
Jobbet som kirurg i Sverige og jobbet i 4 år som fastlege i Sarpsborg.

Navn

Roald Eide

Kiropraktor

Erfaren kiropraktor som behandler og utreder plager i muskel/skjelett og bevegelsesapparat. Bruker en del instrument assistert analyse og behandlingsapparat. Skånsom/effektiv og smertefri behandling. Har avtale med de fleste forsikringsselskap.

Roy Jonasson

Roy Jonasson

Massasje terapeut

Massasjeterapeut Roy Jonasson har lang erfaring og komplementerer vårt behandlingstilbud innen muskel-og skjelettlidelser og samarbeider med de andre behandlerne i senteret