Vi tilbyr e-konsultasjon via selvbetjeningen. E-konsultasjon faktureres som en vanlig konsultasjon. Vi gjør oppmerksom på at det er fem dagers svarfrist på e-konsultasjoner. Det egner seg altså ikke ved hastesaker.