Generelt om reisevaksiner

Behov for vaksiner avhenger av hvilket land du skal til, hva du skal gjøre der og hvor lenge du skal være borte. Din egen helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus samt den til enhver tid gjeldende epidemiologiske situasjonen er også med i vurderingen. Derfor bør du ta opp dette med lege/vaksinasjonskontor her før du skal reise.

Vær ute i god tid

For de fleste vaksiner tar det minst 1-2 uker etter vaksinasjon før du oppnår beskyttelse. Noen vaksiner må også gis to eller flere ganger for at du skal få full virkning. For å få best mulig effekt er det derfor lurt å starte vaksinasjonen i god tid før du skal reise.

Dokumentasjon

All vaksinasjon skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Hvis du lurer på hvilke vaksiner du eller barna dine (under 16 år) har fått, kan du sjekke dette på helsenorge.no:

Enkelte land krever at du har med deg dokumentasjon på vaksinasjon mot enkelte sykdommer. Dette kan en lege hjelpe deg med.

Hvis du vaksinerer deg i utlandet er det viktig at du får skriftlig dokumentasjon på type vaksine og dato for vaksinasjon, slik at vi kan få dette registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret etter at du kommer hjem, eventuelt får fullført vaksinasjonen ved hjemkomst til Norge.

Vaksiner alle bør ha

Alle bør være vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet, og passe på å ha nødvendige oppfriskningsdoser.

Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Generelt bør alle være grunnvaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Voksne som er grunnvaksinert bør i tillegg ta én dose oppfriskningsvaksine mot sykdommene ca. hvert tiende år. Selv om du reiser til et land der det ikke er økt risiko for å få sykdommene, er det likevel anbefalt å friske opp vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Aktuelle vaksiner ved utenlandsreiser

Vær oppmerksom på at dersom du har behov for internasjonalt vaksinasjonssertifikat (gult vaksinasjonskort) i forbindelse med reise, så bestilles og utstedes det av oss på vaksineklinikken.

Gulfebervaksine

Gulfeber finnes i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika, og gulfebervaksine er anbefalt for alle som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte.

Enkelte land, både med og uten risiko for gulfebersmitte, kan kreve dokumentasjon på gulfeber-vaksinasjon (internasjonalt vaksinasjonssertifikat som utstedes av helsepersonell) ved innreise. Dette gjelder alle reisende som kommer fra eller reiser gjennom land med risiko for gulfebersmitte (også lavrisikoland), og kan også gjelde ved mellomlanding i et slikt land.

Det tar noe tid fra vaksinasjon til du oppnår beskyttelse. Det internasjonale gulfebersertifikatet er derfor først gyldig fra 10 dager etter du har fått vaksinen, men er deretter gyldig livet ut (fordi vaksinen vanligvis gir livslang beskyttelse).

Gulfebervaksinen kan gis fra 9 måneders alder, men de fleste land krever ikke vaksinasjonssertifikat for barn under ett år.

Spesifikke krav til gulfebervaksinasjon i ulike land kan bli endret fra tid til annen.

Vi har alle reisevaksiner tilgjengelig for store og små. Kontakt oss for time på vaksineklinikken på telefon eller bestill selv via selvbetjeningen. Velg da reise og vaksineklinikken som behandler.

For full oversikt over hvilke vaksiner som er anbefalt til alle land trykk på denne linken:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Her kan dere skrive litt om forskjellige reisevaksiner og om når de bør tas.

Hva er skogflåttencefalitt?

Skogflåttencefalitt kalles også Tick Born Encephalitis (TBE). Sykdommen smitter mennesker via flåttbitt. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset, ikke mot selve flåtten eller mot borrelia. Får du ett flått bitt og det danner seg rød ring rundt bittstedet – oppsøk lege for behandling!

En del av de som smittes får influensalignende symptomer, mens noen får et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernehinne, hjernebetennelse eller ryggmargsbetennelse). Det finnes ingen behandling mot TBE, men vaksinen beskytter godt.

*Vaksinering for de over 60 år og som har immunsviktstilstander

Første dose

2 dose etter 7 dager

3 dose etter 30 dager (etter dose to)

4 dose 5-12 mnd etter dose 3. (gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3 år, hvor man da tar en boosterdose.

*Vaksinering for de under 60 år og barn:

  • Første dose
  • 2 dose etter 1-3 mnd  (hurtigregime settes dose 2 etter 2 uker)
  • 3 dose 5-12 mnd etter dose 2. ( gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3-5 år, hvor man da tar en boosterdose.