IKKE LENGER BRUK AV E-POST

Fra 31.05.2023 er det ikke lenger mulig å sende oss mail . Fastlegen kan nåes via helsenorge.no

ATTESTER OG LEGEERKLÆRINGER

Dette er i utgangspunktet ikke nødvendig helsehjelp og dekkes ikke av
frikort og vanlig konsultasjonstakst. Det vil som regel være behov for
personlig fremmøte, men attester kan unntaksvis skrives på bakgrunn av
e-konsultasjon eller telefonkonsultasjon. Takst for attest kommer i tillegg til
konsultasjonstakst. Eksempler:

Førerkortattest: kr 600

Legeerklæring handicapparkering og TT-kort: kr 350

Attest skoleelever: kr 300

FØRERKORTATTEST

Førerkortet må fornyes innen 1.januar 2023 hvis det er mer enn fem år
siden det ble utstedt. Det gjelder alle diabetikere som bruker
blodsukkersenkende medisiner. Bestill time for helseattest i god tid.

INFLUENSAVAKSINERING

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)